Industriteknikk

Våre kommersielle, logistiske og tekniske avdelinger, for det meste bestående av ingeniører, støtter hele produksjonsprosessen.

Vår struktur, størrelse og virkemåte gir oss stor fleksibilitet og rask respons med en høy grad av spesialisering som kombinerer de fire arbeidsområdene i vår fabrikk.

Vi har en teknisk avdeling som utvikles i henhold til forslagene fra våre kunder og i tillegg til fremstilling av utstyret, forsøker vi også å tilby integrering og testing av disse.

«Vi gjennomfører dine ideer». Ut i fra et overordnet design utarbeider vår avdeling detaljplanene som kreves for produksjon av produktene, alltid i samarbeid med kundens teknikere og ved å samle inn bidragene mottatt fra verkstedet basert på erfaringer fra tidligere jobber.

Vi er stadig gjenstand for revisjonsprosesser fra kunden og arbeidet vi har utført gjennom mange år har gjort oss fortjent til deres tillit.

Dokumentasjonen og underlaget, både når det gjelder sporbarhet av materialer og metoder og prosesser, kan være enda viktigere enn selve produktet.

Thune Eureka prøver å skille seg fra konkurrentene med installasjoner og arbeidsmetoder som kontinuerlig oppdateres og som kombinerer tradisjon og fortreffelighet.

ThuneEureka -
ThuneEureka - ThuneEureka -