Kvalitetspolitikk

I Thune Eureka ønsker vi å opprettholde det aller høyeste kvalitetsnivået som vil plassere selskapet i en ledende posisjon i de sektorene der vi driver vår virksomhet. For å oppnå dette forplikter vi oss til å imøtegå våre kunders forventninger både når det gjelder kvalitet, pris, leveringsfrister og teknisk rådgivning.

Thune Eureka har implementert et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015 sertifisert av DNV-GL og et kvalitetsstyringssystem for luftfartsindustrien i henhold til standard ISO 9100:2018 sertifisert av DNV-GL. I tillegg overholdes NATOs AQAP-120 standard, direktiv 97/23/EF for produksjon av trykkutstyr. De kan også fremstille i henhold til Norsoks standarder for sveising og maling (FROSIO) og spesielle bekledninger.

Vi er godkjente som leverandører av Navantia, Babcock og Aker Solutions og vi møter de strenge kravene som kreves av militær- og offshore-industrien. Vårt pålitelighetsnivå har ført til at Voith Paper og MMC Kulde stoler på Thune Eureka til å produsere og eksportere deres standardutstyr for papir og kulde direkte til sluttkunden.

Gjennom årene, og under de strengeste arbeidsstandardene, harThune Eurekas know-how ført til at de har oppnådd en høy grad av spesialisering på ulike felt. Til dette har Thune Eureka iverksatt et program for kontinuerlig gjennomgang av både arbeidsprosedyrer og opplæring av teamet og de har foretatt investeringer innenfor områdene inspeksjon, måleteknikk og R+D+ i.

Vi er sertifiserte i henhold til ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007 som underbygger vår forpliktelse til sikkerhet og miljøvern. Vi er tilknyttet AIMEN teknologiske senter.