Presentasjon

Thune Eureka er en bedrift som produserer kapitalvarer. Vi har seksjoner for kjeler, sveising, mekanisk bearbeiding, montering, integrering og ytelsestesting.

Vårt konkurransefortrinn er at vår fremstilling av produktene dekker hele syklusen, fra innkjøp av råvarer til levering til kunden via alle mellomnivåene og ved å oppretholde en streng kontroll av utstyrene ved gjennomføring av akseptansetester. Hele denne prosessen blir utført av operatører med høy dyktighetsgrad.

Vi eksporterer 99 % av produksjonen vår. Våre kunder er hovedsakelig i Norden selv om du kan finne våre produkter over hele verden (USA, Kina, Tyskland, Norge, …)

ThuneEureka - ThuneEureka -