Bærekraftighet

En av prioriteringene i vårt firma er personsikkerhet og beskyttelse av miljøet på en etisk og ansvarlig måte. Vi forplikter oss til å kontrollere våre produksjonsprosesser for å minimere miljøpåvirkningen. Vi tar vare på helsen og sikkerheten til våre ansatte ved å oppfylle de høyeste standarder. Vi er i stadig utvikling for å investere i tiltak med sikte på å forbedre dette aspektet.

ThuneEureka -